Gizlilik Koşulları

Gizlilik Politikası

1- ‘Şırnak İş Platformu’ kullanmak ve ziyaret etmekle ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu koşulların tümü, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Şırnak İş Platformu, “Gizlilik Politikası” bölümünde öncesinde herhangi bir bildirim yapmaksızın değiştirme veya güncelleme gibi işlemleri her zaman yapma hakkına sahiptir.

2- Şırnak İş Platformu Kullanıcılar tarafından ‘Şırnak İş Platformu’ üzerinden kendisine verilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ‘Şırnak İş Platformu’, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli şekillerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Şırnak İş Platformu, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı kabul eder.

3- ‘Şırnak İş Platformu’ nda oluşabilecek sistemsel problemlerin anlaşılabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilebilmesi için, ‘Şırnak İş Platformu’, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri, kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, Şırnak İş Platformu tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla, kullanılabilir.

4- Şırnak İş Platformu’ ndan, her türden farklı sitelere bağlantı verebilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir.  ‘Şırnak İş Platformu ’Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. ‘Şırnak İş Platformu’, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerinden dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez.

5- Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.’Şırnak İş Platformu’, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini ‘Şırnak İş Platformu’nun iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, ‘Şırnak İş Platformu’nun kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller hükümleri ise bu madde kapsamına girmez

6- ‘Şırnak İş Platformu’, kullanıcıların ‘Şırnak İş Platformu’ kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirmekte serbesttirler.

7- ’Şırnak İş Platformu’, işbu gizlilik koşullarında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda ‘Şırnak İş Platformu’nda yayınlamak şartından başka herhangi bir şarta bağlı olmaksızın değiştirebilir. ‘Şırnak İş Platformu’nun değişiklik yaptığı, gizlilik koşulları hükümleri, Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Geri Dön Üye Ol Giriş Yap
Yukarı