BOTAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİĞİ BİRİMİ

BOTAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Çalışma Saatleri

Pazartesi:
09:00
18:00
Salı:
09:00
18:00
Çarşamba:
09:00
18:00
Perşembe:
09:00
18:00
Cuma:
09:00
18:00
Cumartesi:
09:00
18:00
Pazar:
09:00
18:00

Tanıtım Videosu

Hakkımızda

Kurulduğu tarihten itibaren, tüm sektörlerde var olan ihtiyaçlara en iyi ve hızlı şekilde cevap verebilen sayılı kuruluşlardan biridir. İhtiyaç duyulan hizmetlerin tümünü tek çatı altında hızlı ve etkin bir şekilde verebilmekte, güçlü altyapısı ve tecrübeli kadrosuyla tüm beklentileri karşılayabilmektedir. İlgili yasa ve mevzuatlar gereği vermiş olduğunuz hizmeler:

 İşyeri Hekimliği Hizmetleri

 İş Güvenliği Hizmetleri

 Diğer Sağlık Personelleri Hizmetleri

 Revir Hizmetleri

 İşe Giriş Muayenesi Ve Rapor Hizmetleri

 İlk Yardım Eğitimi

 Risk Analizi

 Acil Eylem Planı

 İş Güvenliği Eğitimleri Ve Sertifikalandırılması

 Yangın Tatbİkatı Ve Eğitimi

Amacımız iş sağlığı ve güvenliğini yasal zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirmektir.

 

Hizmetlerimiz

BOTAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ:

İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HİZMETLERİMİZ:

İş güvenliği uzmanı hizmetleri işletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarını raporlanması risk değerlendirmesi periyodik denetim planlarının ve ekiplerinin oluşturulması , tatbikatların yapılması üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ortam ölçümlerinin yapılması iş güvenliği talimatlarının yapılması hazırlanması rehberlik ve danışmanlık risk değerlendirme eğitimlerini vermek periyodik eğitimleri yapmak periyodik bakım , kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak iş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katılmak.

 İŞ SAĞLIĞI KAPSAMINDA HİZMETLERİMİZ:

Tüm çalışan personelin sağlık taramasının yapılması çalışanlarının iş yeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamının gözetimi işçi özlük dosyalarının hazırlanması portör muayenelerinin yapılması ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için işe giriş sağlık raporlarının veilmesi ilk yardım ve acil tedavi gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme meslek ve kronik hastalıklarının takibi bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi eğitimlerinin verilmesi.

İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1) İşveren, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığı izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimatlar verilenler dışındaki çalışanlarının hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliğini tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

MADDE 2: Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına göre bakılmaksızın uygulanır.

YASAL ZORUNLULUKLAR: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına göre 1 kişinin dahi çalıştığı her türlü işyerlerinde İşyeri  Hekimi Ve İş Sağlığı Uzmanı bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.Bu hizmet OSGB' lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Hizmetlerimiz

➧ A, B, C Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

➧ Şantiyeler için Tam Zaman Kontrolör, Uzman Hizmeti

➧ Periyodik Muayeneler, Portör Muayene

➧ Mobil Tarama Tetkikleri

➧ Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışabilir Raporu

➧ ISG Eğitimleri, Sertifikasyon

➧ Risk Analizi

➧ İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

➧ Bilirkişilik

➧ İlk yardım Eğitimi

➧ Hijyen Eğitimi

➧ Acil Durum Eylem Planı

➧ İSG Kurulu

➧ Kişisel Koruyucu Donanım Rehberliği

➧ Senaryolu Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması

➧ Ohsas 18001

➧ Patlamadan Korunma Dokümanı

➧ İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü(Elektrik tesisatı-Topraklama Tesisatı-Kaldırma Araçları vs.)

➧ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 20.Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetlerimiz

➧ Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

➧ Taşıma Belgesi C1,C2,K1,K2,L1,L2,M1,M2,

➧ T.M.F.B. (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ) hazırlamak

➧ Sevk belgesinin hazırlanması

➧ Tehlikeli madde taşıma formunun tanzim edilmesi

➧ UN numaralarına göre adr 3.2.2'de tablo (a)'dan paketleme ve diğer gerekliliklerin tespitinin yapılması,

➧ ADR'den muaf ve istisna durumları bildiğinden işletmenin bunlardan yararlanması için gerekli çalışmaları yapar.

➧ Karayolu ile tehlikeli madde güvenlik taşımada UN kodları tespit etiketlendirme 

➧ Paketlemelerin nasıl yapılacağı, paketlerin un sertifikalı olmasının sağlanması, markalamasının yapılması ve etiketlenmesi,

➧ Firmanın kullandığı tehlikeli maddelerin neler olduğunun tespit edilmesi, bunların un numaralarının tespiti, listelenmesi,

➧ Bakanlığın U-NET Sisteminde yıllık faaliyet raporunu, hazırlamak

➧ İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

➧ Bakanlığın U-NET Sisteminde Kaza raporu hazırlamak.

➧ Tehlikeli madde taşıyan araçları işaretlemek ve araç şoförüne verilecek yazılı talimatı hazırlamak.

 

BOTAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ OLARAK; bizim işimiz sizin güvenliğiniz, sağlığınız...

 

 

Vitrin Ürünleri

Geri Dön Üye Ol Giriş Yap
Yukarı